นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สุดท้ายปลายเดือน "แม่"

Ico48
Baby (Recent Activities)
30 August 2012 14:43
#80110

ได้แก้ไขเพื่อไม่ให้ลายตาแล้ว ขอบคุณที่แนะนำค่ะ จะถือปฏิบัติในครั้งต่อ ๆ ไปค่ะ