นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สุดท้ายปลายเดือน "แม่"

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
30 August 2012 14:24
#80107

เลื่อมสลับลาย (ตา) ไปนิดนะครับ

สลับสีกันเยอะจัง

อิอิอิ

เราเอ