นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สุดท้ายปลายเดือน "แม่"

Ico48

เลื่อมสลับลาย (ตา) ไปนิดนะครับ

สลับสีกันเยอะจัง

อิอิอิ

เราเอ