นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บริหาร ไอเดียของคนหลายคน ให้ลงตัว

Ico48

นี่แหละหัวหน้าชั้นดี

 

ทั้งบริหารความคิดของคนได้

 

คิดสร้างสรรค์ รอบคอบ รอบรู้

 

และ ลงมือทำเองได้ เมื่อถึงเวลาจำเป็น

 

ปรบมือให้ครับ แปะ แปะ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"