นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นำเสนอโครงการพัฒนางาน ประจำปี 2555

Ico48

ไม่ทำฟังแล้วค่ะ...

เป็นทำฟัน แล้ว

อิ...อิ...ขอบคุณค่ะ