นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เล่าเรื่อง..UKM

Ico48

น่าจะมา enhancement นะครับ มากกว่าที่จะมาทำ (ให้) CoPs กัน

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: เล่าเรื่อง..UKM