นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทำการบ้าน Competency-based Training Road Map

Ico48

มาอ่านเอาวันที่ 21 ส.ค. แล้ว คงทำงานเสร็จไปแล้ว และส่งการบ้านแล้วใช่ไหมครับ แล้วได้ผลอย่างไรบ้าง มาเล่าอีกนะครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"