นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มะลิคืนถิ่น ปี 2555

Ico48

คุณรัตติยา เขียวแป้น

ยินดีครับกับสะไภ้ของมะลิ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

เนื้อหาเต็ม: มะลิคืนถิ่น ปี 2555