นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 "แม่"

Ico48

เมื่อเราเป็นแม่ ชวยให้เข้าใจ เข้าถึง ความเป็นแม่มากขึ้น เตือนตัวเองเสมออย่าได้เกิดความทุกข์กับการเป็นแม่ ทำหน้าที่ของตนเองไป เห็นภาพแม่ที่ห่วงใย เอื้ออาทรคนอื่นที่มากกว่าลูก รักนี้เป็น..universal love น่าจะใช่

มีความสุขกับการทำหน้าที่เพื่อแม่ รวมทั้งแม่สามีด้วยและทำหน้าที่เป็นแม่นะคะคุณเมตตา

ยาดมเอง

เนื้อหาเต็ม: "แม่"