นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การทำวิจัย 1. เริ่มต้นค้นหา re+search

Ico48

คุณสายฝน

การเบื่อ แสดงว่า ยังไม่รักกันจริง

รักจริงเมื่อไร ต้องสนุก ตื่นเต้น จนไม่อยากหยุดไปเที่ยวหรือทำอะไรอื่น ๆ