นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อบรมทัศนคติ: เรื่องเร่งด่วนที่ต้องทำ

Ico48

ขอมีส่วนร่วมสำหรับความคิดนี้ค่ะ "กลับสู่สมดุลที่ยั่งยืน"

เริ่ม 02 ก.ค.นี้นะคะ คืนสู่เหย้าชาว 102

ขอบคุณสงขลานครินทร์ ที่ช่วยให้เข้าใจ เข้าถึงและร่วมพัฒนาคุณค่าคนคะ

ด้วยความขอบคุณ

ยาดมเอง