นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เพราะเคยแพ้จึงทำให้ชนะ

Ico48

ต้องรู้จักตน รู้จักตัว รู้จักพอดี

รู้ว่าสิ่งใดคือความสุขที่แท้จริง

ความสบายเป็นคนละเรื่องกับความสุขที่แท้จริง เป็นความสุขที่ต้องเติมให้เต็มอยู่เสมอ

เราเอง