นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 "แม่"

Ico48

คุณ บายศรี คะ
การมีลูกเป็นของ "ห้ามลอง" ค่ะ
ต้องมีจริงๆ

ก๊ากสสสส์

เนื้อหาเต็ม: "แม่"