นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เปลี่ยนแปลง วัน/เวลา ตรวจติดตามคุณภาพภายในครั้งที่ 2/2555

Ico48

ขอเปลี่ยนแปลงอีกครั้งเนื่องจาก มีกำหนดการล่าสุดเข้ามาเกี่ยวกับการติดตั้งและ อบรม การใช้เครื่องมือใหม่ 1 รายการ ทำให้มีผลต่อ ผู้ตรวจติดตามในบางงานที่ต้องเข้ารับการอบรมดังกล่าว จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนกำหนดการอีกครั้ง ดังนี้

งานเคมีวิเคราะห์ เดิม 9 สิงหาคม2555 เปลี่ยนเป็นวันที่ 15 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00 -16.30 น แทนนะค่ะ

งานQCS เดิม 6-7 สิงหาคม2555 เปลี่ยนเป็นวันที่ 15-16 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00 -16.30 น แทนนะค่ะ

งานวิเคราะห์โครงสร้าง เดิม 10 สิงหาคม2555 เปลี่ยนเป็นวันที่ 17 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00 -16.30 น แทนนะค่ะ

ส่วนงานอื่นๆ ตามกำหนดการข้างบนนะค่ะ

ต้องขออภัยอีกครั้ง