นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ก้าวย่าง ทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: แชร์พันธุ์แท้ คำถาม ๒

Ico48
mandala (Recent Activities)
31 July 2012 09:51
#79346

เนื่องจาก"น้องยาม" ลาคลอด "แม่ยาม" จึงต้องเข้ามารับหน้าที่แทน ในการดูแลแชร์ให้เป็นไปอย่างปกติสุข และเนื่องจากเป็นคุณแม่ลูกสอง เลยได้ชื่อว่า "แม่ยาม"