นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อบรมทัศนคติ: เรื่องเร่งด่วนที่ต้องทำ

Ico48

น่าสนใจมากค่ะ

แต่ว่าขยายขอบข่ายเรื่องช่วงอายุดีใหมคะ อิอิ