นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เปลี่ยนแปลง วัน/เวลา ตรวจติดตามคุณภาพภายในครั้งที่ 2/2555

Ico48

เปลี่ยนแปลงแต่ไม่เปลี่ยนใจ ถึงอย่างไรก็ต้องตรวจใช่ไหมครับ