นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บทสรุป...ความสุขในที่ทำงาน

Ico48

จะเขียนให้ค่ะ....รอเวลาอยู่

ไม่รู้จะหาเวลาวันละ 30 ชม.ได้อย่างไร...

อิ...อิ...