นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อบรมทัศนคติ: เรื่องเร่งด่วนที่ต้องทำ

Ico48

เป็นปัญหาที่ปัตตานีมากครับ และก็คิดเหมือนกันกับคุณคนธรรมดาด้วย

 

แล้วก็อยากรู้เหมือนกัน ว่าการคัดกรองคนแบบเน้นทัศนคติ นั้นทำอย่างไร ใช้ทำแบบทดสอบ หรือ สัมภาษณ์สักชั่วโมงจะได้ไหมครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"