นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรื่องเล่าหน้าเครื่อง GC : นักวิทย์ฯจำเป็น

Ico48

นักวิทย์ฯจำเป็น

น่ายินดี หากนักวิทย์ฯ ไม่ จำเป็นจะพาลให้ตกงานเอา ฮิๆๆ

ตบมือให้กับ Service Mind