นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ระบบประเมินผู้บริหาร: ระบบประเมินที่อ่อนแอ

Ico48

เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะการประเมิน ก็ต้องประเมินจากงานที่รับผิดชอบ ได้รับมอบหมายอย่างไร ก็ต้องประเมินจากสิ่งที่ได้รับมอบซึ่งได้ตกลงกันไว้แล้วตั้งแต่ต้นและยอมรับกันแล้วทั้ง 2 ฝ่าย มีภาระงานสอนก็ต้องทำตามที่ระบุ ประเมินการสอนตามที่ทำ และสอนให้ครบ บางครั้งก็ทำใจให้ยอมรับได้ยากนะค่ะ ที่ผู้บริหาร(เฉพาะผู้มีภาระงานสอน) ติดประชุม ติดราชการบ่อย ก็ต้องงดสอน สอนไม่ครบหรือไม่ก็ให้ TA มาสอนซึ่งหากไม่บ่อยก็คงไม่เป็นไร แต่ผู้บริหารมีประชุม ไปราชการก็ไม่น้อย แล้วจะทำอย่างไรดี และยังไม่ถูกประเมินด้านการสอนอีก แล้วการเรียนรู้ของนักศึกษาจะเป็นเช่นไร ไม่อยากจะคิดเลยค่ะ...