นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เวลา

Ico48

ยุ่งกันจังแต่ครั้งนี้หัวไม่ฟูนะคะพี่ BABYเพราะไปยืดผมมาแล้ว

เนื้อหาเต็ม: เวลา