นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พากินตอนที่ 3 กับร้านส้มตำป้าพรรณ @ หาดใหญ่

Ico48

ร้านอยู่แถวไหนล่ะครับ (ฮา) ดูรูปแล้วน่ากิน จะได้ไปหากินบ้าง