นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บุคลากรสายสนับสนุนคือคนสำคัญในประสิทธิภาพและพัฒนาขององค์กร ตอนที่ 1

Ico48

ขอบคุณหนูณิชน์ ที่เข้ามาอ่าน

งานของเราอยู่ที่ตัวเราเอง และหน้าที่ของเรา

หากทำแล้วยังมีความรู้ ความสามารถไม่พอ ก็หาเพิ่ม ได้หลายวิิธี หลายทาง

ลองอ่านตอนที่ 2 ที่่ต้องทำคือการพัฒนางาน ให้มีผลงาน มีความชำนาญการ คือความก้าวหน้าของสายสนับสนุน และการเรียนสูงขึ้นก็เป็นทางหนึ่งเท่า่นั้น

แต่ที่น่าเสียดาย ที่หลาย ๆ คน เรียนจบสูงขึ้้นแล้ว ไม่ได้เอาความรู้ ความสามารถไปพัฒนางาน ถึงมีปริญญาก็ไม่มีความหมายต่อการปฏิบัติงานจริง

อย่าเสียใจเลย ค่าของเราอยู่ที่เราทำ ไม่ได้อยู่ที่่คำพูดของใคร อย่าเผลอไปตกอยู่ในกรอบนั้นเชียว