นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บุคลากรสายสนับสนุนคือคนสำคัญในประสิทธิภาพและพัฒนาขององค์กร ตอนที่ 1

Ico48

* บรรทัดแรก ความหาย > ความหมาย

* บรรทัด ที่ 2 สายสับสนุน > สายสนับสนุน

* บรรทัดที่ 6 เร> เรา

ความคิดไวกว่า มือ พิมพ์ผิดเยอะเลยค่ะ

^______^