นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บุคลากรสายสนับสนุนคือคนสำคัญในประสิทธิภาพและพัฒนาขององค์กร ตอนที่ 1

Ico48

อ่านแล้วรู้สึกตัวเองมีความหายขึ้นเยอะเลยคะ

แต่ทำไม ใครก็ ก็ว่า สายสับสนุน ต้องจบสูง ๆ ด้วยหรอ ต้องเรียนต่อด้วยหรอ

ต้องเรียนปริญญาเอกเลยหรอ

การอยากพัฒนาตนเอง เป็นสิ่งที่ดี แ่ต่การตัดโอกาส หรือทำให้เสียกำลังใจในการพัฒนา

เราก็เสียใจเป็นเหมือนกัน

แต่สุดท้ายเราก็ยังทำงานสนับสนุนของเรต่อไป ดัง คำที่พระบิดาท่าน ให้เราเป็นหลักยึด

"ประโชนย์ของเืพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่ 1"