นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Edoc-NitipanJuly2012comments.png

Ico48

e doc v2

การแก้ปัญหาความสูงของช่องแสดงเอกสาร (ข้อ 2 จากรูป )

ในโค้ดเปลี่ยนเป็นใช้ window.innerHeight หรือ กำหนดขนาดขั้นต่ำของ taskBox คงไม่มีปัญหา

หรือผมเข้าใจอะไรผิด???

เนื้อหาเต็ม: Edoc-NitipanJuly2012comments.png