นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Edoc-NitipanJuly2012comments.png

Ico48

if (taskBoxPos == 0) { //แสดงผลแบ่งครึ่ง

if (contentPanelHeight != 0) {

document.getElementById("pdfWrapper").style.height = ((contentPanelHeight / 2) + 10) + "px";

if (document.getElementById("pdfContainer") != null)

document.getElementById("pdfContainer").style.height = (contentPanelHeight / 2) + "px";

document.getElementById("taskWrapper").style.height = ((contentPanelHeight / 2) - 15) + "px";

document.getElementById("leftTask").style.height = ((contentPanelHeight / 2) - 15) + "px";

document.getElementById("rightTask").style.height = ((contentPanelHeight / 2) - 15) + "px";

document.getElementById("taskWrapper").style.display = "block";

}

เนื้อหาเต็ม: Edoc-NitipanJuly2012comments.png