นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ก้าวย่าง ทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: วงแชร์สีชมพู ๒๒ - ท้าวแชร์อยู่(ลำดับ)ไหน

Ico48

ได้รับรางวัลจากท้าวแชร์แล้วค่ะ ไม่ใช่แค่กาแฟ แต่ได้รับแก้วกาแฟ ที่สามารถนำมาใส่กาแฟได้ทุกวัน ... ขอบคุณค่ะ