นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อันตัวเรานี้..รักและผูกพันกับองค์กร แค่ไหน?

Ico48

ขอบคุณ anni.....ค่ะ

ขอบคุณ"คุณคนธรรมดา" ค่ะ คิดอยู่ตั้งนานอีกคำคือคำว่าอะไร น้า....

อ๋อ Strive นั่นเอง

น้องมะพร้าวใยไหม ใยแก้ว...วันนี้เข้า Share แต่เช้าเลย....

อิ..อิ... อุ..อุ...