นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อันตัวเรานี้..รักและผูกพันกับองค์กร แค่ไหน?

Ico48

Say และ Serve นั้น คนส่วนใหญ่มักมีกันอยู่แล้วไม่น่าห่วง ส่วน Stay นั้น ในเมื่อเรายังคงทำงานอยู่ ก็คงมีอยู่ไม่เต็ม 100 แต่ก็คงมีอยู่มากโขครับ

 

ตนเองนั้น คิดว่า มี Stay ไม่น้อยเหมือนกัน แต่ก็มีความคิดเรื่องเปลี่ยนงานด้วยเช่นกัน ที่ว่าเปลี่ยนนั้น ไม่ได้เปลี่ยนสถานที่ทำงาน แต่เป็นการเปลี่ยนประเภทงานไปเลย เช่น เดิมเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่ วันหนึ่งอาจลาออกไปทำอาชีพอื่น ก่อนเกษียรก็เป็นได้ อันนี้จึงไม่แน่ใจว่า เป็นการให้เปอร์เซ็นต์ Stay น้อยหรือไม่ เพราะไม่ใช่ไม่รักองค์กร แต่จะออกก็เพราะอยากทำงานอย่างอื่นที่องค์กรนี้ไม่มีตำแหน่งครับ (ยกตัวอย่างเช่น ทำสวน ขายของ อยู่บ้านเฉยๆ เป็นต้น)

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"