นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อันตัวเรานี้..รักและผูกพันกับองค์กร แค่ไหน?

Ico48

Stay ไม่แน่ใจ แต่ Say and Serve (บางแห่งใช้ Strive) 100% อาจแสดงว่ารักองค์กร แต่ไม่ผูกพันนะครับ

ก็เป็นเรื่องธรรมดาครับ ที่เรามักรู้สึกว่าไม่อยากอยู่ในบางอารมณ์