นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 “ต้นทุน/มูลค่า” ที่แท้จริงของ “ซอฟต์แวร์”

Ico48

ในที่สุด บทความนี้ก็มีการโต้เถียงกันจริงๆตามที่ผมคิด ระหว่างคนที่สนับสนุนให้ใช้ของแท้ กับคนที่ด่าคนที่ของแท้ว่าโง่

http://drama-addict.com/2012/07/14/%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99/