นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 น้ำหมักชีวภาพ (จากประสบการณ์จริง) : ตอน 1

Ico48
แป๊ก [IP: 113.53.205.169]
11 July 2012 18:20
#78551

ดีมากเลยค่ะตอนนี้กำทำนำ้หมักเอง ทำนำ้ยาอเนกประสงค์ โอเคดีมากค่ะ