นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 “ต้นทุน/มูลค่า” ที่แท้จริงของ “ซอฟต์แวร์”

Ico48

ก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับ บางครั้งการให้ก็ขึ้นอยู่กับวัย วุฒิภาวะของแต่ละคนด้วย

ผมยินดีซื้อ software นะครับ หรือซื้อข้อมูลด้วย (เคยจ่ายให้ wikipedia ไปแล้ว เพราะดึงข้อมูลเขามาใช้หลายหนมาก รู้สึกซาบซึ้ง ฮา)

ก็เห็นด้วยในประเด็นที่ว่า หากค่าตอบแทนมันต่ำก็ไม่มีคนอยากทำครับ โปรแกรมเมอร์ก็คงเช่นกัน และเมื่อไม่มีคนอยากทำจำนวนมากก็ไม่เกิดการพัฒนา และเราก็กลับไปซื้อหรือขโมยเขาต่อไป

ด้วยสัจจธรรมนี้ ผมเลยไม่มีความคิดจะหาผลประโยชน์จากสิทธิบัตรเลย เพราะคงป้องกันการลอกเลียนแบบไม่ได้ (555)

เลยคิดแบบสบายใจ เอาผลงานเราไปใช้สิดี จะได้เกิดประโยชน์แก่สังคมบ้าง ดีกว่ารู้เองคนเดียวตั้งเยอะ