นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 “ต้นทุน/มูลค่า” ที่แท้จริงของ “ซอฟต์แวร์”

Ico48

ราคาสมเหตุสมผล คำๆนี้ มักจะเป้นข้ออ้างในการหาโปรแกรมเถื่อน

ผมกลับคิดว่า คนส่วนใหญ่มักจะหาโปรแกรมเถื่อนมากกว่าที่จะยอมจ่ายเงินค่าโปรแกรม