นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กิจกรรมงานพัฒนาและฝึกอบรม ช่วงเดือนนี้

Ico48

เขียนเสร็จก็ให้กำลังใจตัวเองซะเลยยย

และบอกตัวเอง ว่าไปนอนได้เแล้ว..

เดี๋ยว คุณ"ทดแทน"

แกจะหาว่า "แก่แล้ว" นอนไม่ค่อยหลับอีก

อิ...อิ...