นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 งานบวช

Ico48

ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำ

ตอนนี้แก้เรียบร้อยแล้วครับ

เนื้อหาเต็ม: งานบวช