นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทำำไมต้องไปตลาดนัด

Ico48

ตอนเข้ามาทำงานใหม่ๆ ก็แปลกใจเหมือนกันว่า ม.อ. มีตลาดนัด ด้วย นึกว่า เป็นตลาดนัดขายของ

เนื้อหาเต็ม: ทำำไมต้องไปตลาดนัด