นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความสุขในที่ทำงาน...อยู่ที่ไหน

Ico48

ความสุขอยู่ที่ใจเรา และ เหมือนภาพ ดังที่พี่รัตติยาว่าครับ

 

ถ้าได้เลี้ยงหมาสักตัวคงดี...มีความสุขเข้าไปอีก...

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"