นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชาววิศวฯ ม.อ. ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับคณะ ในงานคืนสู่เหย้า วิศวฯ ดงยาง 16 มิถุนายน 2555

Ico48
อนันท์ หลิมสกุล Neer 9 [IP: 180.234.56.124]
04 กรกฎาคม 2555 17:44
#78275

ความสำเร็จในหน้าที่การงานของศิษย์เก่าวิศวดงยางทุกๆคนนั้นเป็นผลมาจากการที่เราทุกคนได้รับความรู้ทางวิชาการมาจากคณาจารย์ในคณะที่ได้ถ่ายทอดให้เรา และส่วนหนึ่ง สถาบันได้มีส่วนบ่มเพาะเราด้วย

ขอระลึกถึงพระคุณของคณาจารย์ และสถาบัน