นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เนื้อและไข่.....เลือกอย่างไร......จึงเป็นอาหารคุณภาพดีและปลอดภัย.......

Ico48

กลัว จิงๆ จริงๆ กลัวเป็นงานมอเตอร์ โชว์

แต่ว่า เมื่อทำแล้วคิดว่า ดี ก็ขอเอาใจช่วยให้

งานมันลุล่วงไปด้วยดีครับ