นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เส้นทางสู่ "นักบริการดีเด่น"

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
02 July 2012 11:36
#78203

ขอแสดงความยินดีกับคุณธีระพงศ์ จันทรนิยม และคณะทรัพยากรธรรมชาติด้วยครับ

ทำงานด้วยหัวใจ

เราเอง