นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เส้นทางสู่ "นักบริการดีเด่น"

Ico48

ผมเคยคุยกับ"พี่หยิก"นะครับ และรู้ว่าพี่ท่านก็คับใจกับการปฏิบัติของมหาวิทยาลัย (กรณีที่ขอห้องพักในม.อ.คืน) แต่พี่ท่านก็ไม่ท้อแท้นะครับ มุ่งมั่นทำหน้าที่ที่ดี มีคุณค่าต่อไป จนได้รับรางวัลที่มีเกียรติระดับประเทศ เช่นนี้ ขอยกย่องชมเชย ใน"ใจ"ของท่านครับ