นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ (7)...ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ

Ico48
วรินทร มณีคร [IP: 202.29.154.247]
28 มิถุนายน 2555 16:56
#78146

อยากทราบว่า

เอกสารที่ผู้ค้าจะต้องส่งให้พัสดุประด้วยอะไรบ้าง

เช่นบุคคลธรรมดา,บริษัท

เช่นทะเบียนการค้าหรือหนังสือรับรองซึ่งมีเลข13หลักใช่ใหม่ค่ะแล้วมีอะไรอีกบ้าง