นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชีวิตที่มีแต่ "ได้ค่ะ"

Ico48

อย่างน้อยพี่ก็มี..

"ไม่ได้ค่ะ" 1 ครั้งกับคุณสามี...อิ...อิ...

เป็นกำลังใจนะคะ