นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทำไม?...ต้องประสานสายตา

Ico48

ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่กว่าจะเลี้ยงลูกให้โตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี ต้องผ่านประสบการณ์ต่างๆ มากมาย