นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อย่าประมาทกับการใช้ชีวิต

Ico48
Sakulrat A. [IP: 113.53.22.63]
19 June 2012 15:23
#77944

RIP ขอให้น้องรักทั้งสองไปสู่สุขติ

ด้วยรักและอาลัยยิ่ง