นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทำไม? ต้องแบ่ง Class

Ico48

ไอ้ย่ะ ได้ความรู้ใหม่อีกแล้ว ขอบคุณทั้งเจ้าของบันทึกทั้งคนมาเม้นค่ะ

เนื้อหาเต็ม: ทำไม? ต้องแบ่ง Class