นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชาววิศวฯ ม.อ. ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับคณะ ในงานคืนสู่เหย้า วิศวฯ ดงยาง 16 มิถุนายน 2555

Ico48

มาร่วมชมชื่น ด้วยคนค่ะ

วาะประทับใจ

"เป็นบทพิสูจน์ว่า งานไม่ว่าจะยากเพียงใด
ถ้าพวกเราร่วมแรงร่วมใจก็จะสำเร็จได้ด้วยดี"