นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ก้าวเดินไปในการเปลี่ยนแปลง

Ico48

ขอบคุณผู้เขียน และเลขานุการคนเก่งของภาควิชา ที่ร่วมด้วยช่วยกันในการทุ่มเททำงาน และช่วยกันเสนอแนวคิดเพื่อปรับปรุงพัฒนางานต่างๆให้ดียิ่งๆขึ้นค่ะ